Skip to main content

BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY, DEPT OF

DEPARTMENT HEAD: John Gustafson

ADMINISTRATIVE ASSISTANT: Melissa Hatchett

246 NOBLE RESEARCH CTR
STILLWATER, OK 74078-3035
Phone: 405-744-6189
Fax: 405-744-7799
Department Website
Department Personnel
NameTitlePhoneEmail
Waleed Asghar Post Doc 405-269-1066 wasghar@okstate.edu
Patricia Canaan Professor 405-744-6199 patricia.canaan@okstate.edu
Shanelle Caselman Admin Supp Spclt 405-744-6478 shanelle.caselman@okstate.edu
Juhi Chaturvedi TMP TECH/PARAPROF juhi.chaturvedi@okstate.edu
Charles Chen Aso Prof 405-744-4025 charles.chen@okstate.edu
Yong Cheng Ast Prof 574-299-3822 ycheng@okstate.edu
Kelly Craven Ast Prof 405-744-3334 kelly.craven@okstate.edu
Junpeng Deng Professor 405-744-6192 junpeng.deng@okstate.edu
Benjamin Dunagan Acct III 405-744-6213 benjamin.dunagan@okstate.edu
Feng Feng Ast Prof 405-744-9760 feng.feng@okstate.edu
John Gustafson Prof/Head 405-744-6189 john.gustafson@okstate.edu
Judy Hall Instr 405-744-6204 judy.hall@okstate.edu
Leo Hall Sr Rsrch Spclt 405-269-2879 leo.t.hall@okstate.edu
Steven Hartson Rsrch Aso Prof 405-744-6191 steven.hartson@okstate.edu
Hongjin Hwang Spclt Rsrch 405-744-9327 hongjin.hwang@okstate.edu
Lei Lei Spclt Rsrch Sr 405-385-3162 leile@okstate.edu
Xia Lei Ast Prof 405-744-2067 xia.lei@okstate.edu
Alex Lim TMP TECH/PARAPROF 678-983-2193 alex.lim@okstate.edu
Ashley Mattison Ast Prof 405-744-6189 ashley.j.mattison@okstate.edu
Robert Matts Rgts Prof 405-744-6200 robert.matts@okstate.edu
Nisha Patwa Post Doc Fellow 330-201-7989 nisha.patwa@okstate.edu
Janet Rogers Mgr BMB CORE Facility 405-744-9327 janet.rogers@okstate.edu
Sara Romero Isaza TMP TECH/PARAPROF 405-762-2351 sara.romero_isaza@okstate.edu
Donald Ruhl Aso Prof 405-744-6409 donald.ruhl@okstate.edu
Chudamani Sharma Prakash POST-DOC FELLOW 405-744-6189 chsharm@okstate.edu
Jose Soulages Prof/Enwd Pf 405-744-6212 jose.soulages@okstate.edu
Ramanjulu Sunkar Professor 405-744-8496 ramanjulu.sunkar@okstate.edu
Jacob Swenson TMP TECH/PARAPROF jswenso@okstate.edu
Xuejuan Tan Rsrch Ast Prof 574-292-9182 xtan9@okstate.edu
Shalini Tiwari TMP TECH 405-744-7799 shalini.tiwari@okstate.edu
David Vaughan Admin Supp Spclt II 405-744-6478 david.vaughan10@okstate.edu
Kevin Wilson Aso Prof 405-744-6810 kevin.s.wilson@okstate.edu
Jingyi Zhang Post Doc Fellow 803-567-9386 jingyi.zhang@okstate.edu
Emeritus Personnel
NameTitlePhoneEmail
Estela Arrese De Soulages Retiree 405-744-7505 destela@okstate.edu
Richard Essenberg Retiree 405-744-6189 richard.essenberg@okstate.edu
Sharon Ford Retiree 405-744-6189 sharon.ford@okstate.edu
Bob Gholson Retiree 405-377-0162 bob.gholson@okstate.edu
Peter Hoyt Retiree 405-744-6206 peter.r.hoyt@okstate.edu
Joanna Ledford Retiree 405-744-7822 joanna.ledford@okstate.edu
Ulrich Melcher Retiree 405-744-6210 ulrich.melcher@okstate.edu
Andrew Mort Retiree 405-744-6197 andrew.mort@okstate.edu
Changan Yu Retiree 405-744-6612 changan.yu@okstate.edu